Gele bladeren voor meer energie

Plant & zo

Plantenwetenschap en meer


Gele bladeren voor meer energie

Voor een hoge gewasopbrengst is het optimaal benutten van fotosynthese, het vastleggen van energie, van groot belang. Het is dan ook niet vreemd dat men voor lange tijd selecteerde op groenere bladeren. Tenslotte hoe groener, hoe meer fotosynthese capaciteit. Toch is dit niet het hele verhaal. Groenere bladeren laten ook minder licht door, en zetten zo lagergelegen bladeren in de schaduw. Niet echt handig voor optimale fotosynthese. Nu hebben onderzoekers uit Nederland en China laten zien dat juist het selecteren op gelere bladeren kan resulteren in optimale energie vastlegging door de plant.

Hoeveel energie een blad theoretisch kan vastleggen met behulp van fotosynthese hangt af van hoeveel chlorofyl een blad heeft. Hoe meer chlorofyl, hoe meer zonlicht het kan absorberen, hoe groter de fotosynthese capaciteit. En ook hoe groener het blad. Maar dat is de theorie. Om uit te zoeken hoe dit vertaalt naar een hele plant vergeleken de onderzoekers planten die meer of juist minder chlorofyl hadden.


Groener is dus niet altijd beter


Om dit te analyseren maten de onderzoekers de fotosynthese capaciteit, maar ook dingen zoals hoeveel licht een blad opvangt, en welke eiwitten er aanwezig zijn. Hierbij ontdekte de onderzoekers dat extra groene bladeren eigenlijk niet zo heel veel extra bijdragen. Terwijl minder chlorofyl een duidelijk effect had. Al hing het effect af van de achtergrond van de plant.

De onderzoekers zagen in planten met een lagere hoeveelheid chlorofyl minder bescherming tegen een te veel aan zonlicht nodig hadden. Dit bespaarde juist energie. Lukte het om deze besparing om te zetten in meer eiwitten die het opgevangen zonlicht omzetten in glucose, dan legde deze planten onder de streep meer energie vast.

Gelere bladeren zorgen ervoor dat een plant voordelige uitkomt met z’n energiehuishouden. Zo kan een verminderde hoeveelheid chlorofyl toch zorgen voor een optimale benutting van fotosynthese. Groener is dus niet altijd beter.

Literatuur

Z. Zhou, P.C. Struik, J. Gu, P.E.L. van der Putten, Z. Wang, X. Yin, and J. Yang (2023) Enhancing leaf photosynthesis from altered chlorophyll content requires optimal partitioning of nitrogen,Crop and Environment, https://doi.org/10.1016/j.crope.2023.02.001.

Published by Femke de Jong

A plant scientist who wants to let people know more about the wonders of plant science. Follow me at @plantandzo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: