Natuurlijke variatie in het wild

Natuurlijke variatie in het wild In het algemeen willen onderzoekers zoveel mogelijke controle hebben over hun experimenten. Dit helpt om met zekerheid te kunnen zeggen dat een effect dat ze zien er is vanwege de behandeling die ze toegepasten. Hoe meer variatie in de omstandigheden, hoe minder zeker ze ervan kunnen zijn van de oorzaakContinue reading “Natuurlijke variatie in het wild”

Germinating with FLOE1

Germinating with FLOE1 Cool, that is what you can call the latest research in seed germination. Researchers found that when water is taken up by a seed, a prion-like protein is separating itself, in a kind of gel, from the rest of the cell. Seeds have the remarkable property that they can survive long periods,Continue reading “Germinating with FLOE1”

Ontkiemen met FLOE1

Ontkiemen met FLOE1 Cool zo kun je de laatste resultaten in onderzoek naar zaad ontkieming wel noemen. Onderzoekers vonden dat wanneer een zaad water op neemt, een op een prion-lijkend eiwit zich dan, in een soort van gel, onttrekt van de rest van de cel. Zaden bevatten de opvallende eigenschap dat ze lange periodes vanContinue reading “Ontkiemen met FLOE1”

Searching for light

Searching for light After germinating, the plant searches its way to the light. There it can start photosynthesis to obtain sugars, energy. To find light the plant stretches its hypocotyl, the part of the stem between the root and the embryogenic leaves, as far as it can. This is enabled by energy that is storedContinue reading “Searching for light”