Een balans tussen water en energie

Een balans tussen water en energie Fotosynthese is van levensbelang voor een plant. Het omzetten van CO2 in glucose zorgt voor energie, om te leven, te groeien en om voor te planten. CO2 komt de plant binnen via huidmondjes, ook wel stomata genoemd, aan de onderkant van de bladeren. Fotosynthese rest product zuurstof verlaat deContinue reading “Een balans tussen water en energie”

Light makes plants move

Light makes plants move Light, the most important energy source for a plant. It is not always easily accessible. Anchored in the ground, plants can not step out of the shadow and into the light. But that is not to say that they don’t try to reach for the light. They do. By moving theirContinue reading “Light makes plants move”

Licht zet planten in beweging

Licht zet planten in beweging Licht, de belangrijkste energiebron van de plant. Ze kunnen er niet altijd even makkelijk bij. Verankerd in de grond, stappen planten niet uit de schaduw het licht in. Dat wil niet zeggen dat ze niet naar het licht rijken. Dat doen ze. En wel door hun bladeren meer om hoogContinue reading “Licht zet planten in beweging”

Caught in the moment

Caught in the moment Evolution, a slow process, difficult to see in action. Often it is so slow, only after a long time, you notice something has changed. Then, try finding out what caused the change. Sometimes, however, it is at once clear something has changed. An organ or a limp is missing, misplaced, orContinue reading “Caught in the moment”