Grip on DNA

Grip on DNA For plants that reproduce trough flowering, a proper formation of these flowers is essential. One of the important proteins in this process is LEAFY, a gene on/off switching protein. LEAFY regulates genes needed for flower formation. LEAFY can turn on some of these by itself, but for others LEAFY needs a helpingContinue reading “Grip on DNA”

Grip op DNA

Grip op DNA Voor planten die zich via bloemen voortplanten is goede vorming van deze bloemen essentieel. Master regelaar hierin is LEAFY, een gen aan/uitzetter. LEAFY reguleert genen die nodig zijn voor het vormen van een bloem. Sommige daarvan kan LEAFY zonder hulp aanzetten, maar voor anderen is een helpende hand nodig. Een van dieContinue reading “Grip op DNA”

Gene expression, a case of regulation

Gene expression, a case of regulation Expression of genes is regulated on multiple levels. Well known of these are the transcription factors, gene on/off switches. In addition, accessibility of the DNA determines if a gene can be transcribed or not. Moreover, there is regulation at the RNA level. Determining if and which part of theContinue reading “Gene expression, a case of regulation”

Genexpressie een kwestie van regulatie

Genexpressie een kwestie van regulatie Expressie van genen is gereguleerd op meerdere niveaus. Het bekendste hiervan zijn de transcriptie factoren, gen aan/uitzetters. Daarnaast bepaald de toegankelijkheid van het DNA of een gen kan worden afgelezen of niet. Ook is regulatie op RNA-niveau bepalend of en welk gedeelte van het gen omgezet mag worden in eiwit.Continue reading “Genexpressie een kwestie van regulatie”