Natural insecticide

Natural insecticide Plants have an arsenal of weapons to deal with insects. Think, releasing for the insect unpalatable smells, or maybe smells that attract predator insects that eat the plant eating ones. But also think, releasing a, for insects, deadly toxin. This all makes sure that a plant will survive a plague of hungry insects.Continue reading “Natural insecticide”

Natuurlijke insecticide

Natuurlijke insecticide Planten hebben een arsenaal aan wapens om insecten te kunnen bestrijden. Denk aan het afgeven van voor de insect onaantrekkelijke geurtjes, of geuren die juist insecten lokt die de plantenetende insecten opeten. Maar ook aan het uitscheiden van stoffen die dodelijk zijn voor insecten. Dit alles zorgt ervoor dat een plant een plaagContinue reading “Natuurlijke insecticide”

Light lets plants breathe

Light lets plants breathe Researchers from Singapore discovered how light lets plants breathe. Plants breathe using stomata, these are special cells located on the underside of the leaf. In contrast to normal plant cells, these cells are not connected to each other with a cell wall. This is creating a pore through which air canContinue reading “Light lets plants breathe”

Licht laat planten ademen

Licht laat planten ademen Onderzoekers uit Singapore hebben ontdekt hoe licht planten laat ademen. Planten ademen met behulp van huidmondjes, dit zijn speciale cellen die aan de onderkant van een blad zitten. In tegenstelling tot gewone plantencellen, zitten de cellen van de huidmondjes niet aan elkaar vast via de celwand. Dit creëert om een porie,Continue reading “Licht laat planten ademen”