Selecting fungi

Selecting fungi We all carry our own micro-organisms with us, plants also. The communities that these micro-organisms form contribute to keeping the plant healthy. For example, micro-organisms can collaborate with a plant, exchanging nutrients for sugars, helping the plant grow. Or micro-organisms can produce substances that make the plant less attractive for herbivores. And theyContinue reading “Selecting fungi”

Schimmels selecteren

Schimmels selecteren Allemaal dragen we onze eigen micro-organismes met ons mee, ook planten. De gemeenschappen die deze micro-organisme in en om de plant vormen helpen de plant gezond te blijven. Micro-organisme kunnen bijvoorbeeld een samenwerkingsverband met de plant aangaan, in ruil voor suikers leveren ze voedingstoffen, helpen hiermee de plant te groeien. Daarnaast kunnen micro-organismeContinue reading “Schimmels selecteren”

How to do both

How to do both Sometimes there are things by which you think; how? So are there for example gen-on switches in plants that turns on a gene when there are only few of them but turn off the same gene when they are with many. Contradictory you would say. The logical expectation would be thatContinue reading “How to do both”

Hoe beide te doen

Hoe beide te doen Soms zijn er van die dingen waarbij je denkt; maar hoe dan? Zo zijn er bijvoorbeeld in planten gen-aanzetters die een gen aanzetten als er weinig van zijn maar het gen uitzetten zodra ze met ze vele zijn. Tegenstrijdig. De logische verwachting is eigenlijk dat hoe meer gen-aanzetter hoe meer, zegContinue reading “Hoe beide te doen”