Working together

Working together The first thing a seedling does, after its germination, is growing upwards. To get above the ground into the sunlight. A seedling gets there not so much through cell division, but through stretching itself. Researchers know that this is regulated by the plant hormones auxin and brassinosteroid. But how these two growth-managers workContinue reading “Working together”

Samenwerken

Samenwerken Het eerste wat een zaailing doet, na het ontkiemen, is omhoog groeien om boven de grond in het zonlicht te komen. Dit doet de zaailing niet zo zeer door meer cellen aan te maken maar door zich uit te strekken. Onderzoekers weten dat de plant hormonen auxine en brassinosteroids dit reguleren. Maar hoe dezeContinue reading “Samenwerken”

Resistance to witchweed

Resistance to witchweed Weeds are unwanted. Often, easy removed by hoeing. But it is a different story when weeds are parasitising a plant. Striga is one of these parasitising weeds. It is a real pest in sub-Sahara Africa. It parasitises crops like maize, rice, and sorghum. And it gets its nickname ‘witchweed’ from the abilityContinue reading “Resistance to witchweed”

Resistentie tegen heksenkruid

Resistentie tegen heksenkruid Onkruid, de naam zegt het eigenlijk al is ongewenst. Vaak is het makkelijk te verwijderen door te schoffelen. Maar als het onkruid een plant parasiteert dan wordt het een ander verhaal. Striga is zo’n parasiterend onkruid. Het is een echte plaag in sub-Sahara Afrika. Het parasiteert gewassen zoals mais, rijst en sorghum.Continue reading “Resistentie tegen heksenkruid”