Langere wortels

Plant & zo

Plantenwetenschap en meer


Langere wortels

Om beter tegen droogte te kunnen is het handig om bij dieper gelegen water te kunnen. Langere wortels die dieper de aarde penetreren helpen hierbij. Het is een van de eigenschappen waarop veredelaars selecteren voor de ontwikkeling van tarwe dat droogte kan weerstaan. Een groot struikelblok hierbij is dat er weinig bekend is over welke genen hierbij betrokken zijn. Maar nu hebben groep onderzoekers uit Amerika, Argentinië, China, Israël, en Zweden laten zien dat het ontwikkelen van lange, aarde penetrerende wortels afhangt van de mate van expressie van OPRIII genen.

De onderzoekers kwamen de OPRIII genen op het spoor aan de hand van tarwe lijnen die gekruist waren met roggen voor het verkrijgen van een tarwe lijn met een beter wortelstelsel. Deze zogenaamde RS-lijn had met z’n uitgebreidere wortelstelsel meer toegang tot water. Wat ertoe leidde dat RS bij droogte een hogere opbrengst had.

Nader analyse suggereerde dat de OPRIII genen de meest waarschijnlijk de verantwoordelijken waren voor het betere wortelstelsel van de RS-lijnen. Om zeker te zijn maakte de onderzoekers tarwe die extra OPRIII of juist helemaal geen OPRIII hadden. Was er extra OPRIII aanwezig dan, zo zagen de onderzoekers, hadden de tarwe planten kortere wortels, met meer vertakkingen. Maar was OPRIII afwezig, dan hadden de tarwe planten extra lange wortels.

De hoeveelheid OPRIII is dus bepalend voor hoe de wortels zich ontwikkelen. Al weten we nog niet helemaal hoe OPRIII wortel architectuur beïnvloed. Het geeft veredelaars een handvat voor het ontwikkelen van droogte resistente gewassen. Door de hoeveelheid OPRIII in het oog te houden.

Literatuur

Gabay, G., Wang, H., Zhang, J. et al. (2023) Dosage differences in 12-OXOPHYTODIENOATE REDUCTASE genes modulate wheat root growth. Nature Communications 14, 539 https://doi.org/10.1038/s41467-023-36248-y

Published by Femke de Jong

A plant scientist who wants to let people know more about the wonders of plant science. Follow me at @plantandzo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: