Floreren door samenwerking

Floreren door samenwerking Schimmels, wij zien ze voornamelijk als paddenstoelen die in de herfst hun kop boven grond steken. Maar hele netwerken hebben ze onder de grond. Planten maken daar handig gebruik van. Ze gaan samenwerkingsverbanden aan met Arbuscular myorrhizal schimmels. Ruilen suikers om voor voedingstoffen. En kunnen zo floreren tijdens moeilijke omstandigheden.  Niet alleenContinue reading “Floreren door samenwerking”

Excel through collaboration

Excel through collaboration Fungi, we see them mostly as the mushrooms that stick their heads above the ground in autumn. But underground there are whole networks of them. Plants make good use of those. They collaborate with Arbuscular mycorrhizal fungi. Exchanging sugars for nutrients. And are so able to excel during difficult times. Not onlyContinue reading “Excel through collaboration”

Flourishing with a little bacterial help

Flourishing with a little bacterial help Bacteria and fungi in the soil unlock mineral sources of nitrogen, sulphate, and iron. Transforming these minerals into a form that plants can uptake. While these microorganisms are always useful, they are essential in arid soils that have accumulated huge mineral quantities. Such as the Atacama Desert. Here largeContinue reading “Flourishing with a little bacterial help”