Prille communicatie

Prille communicatie Plantencellen kunnen, net zomin als planten, niet van plaats veranderen. Voor het vormen van functionerende organen is goede communicatie tussen cellen een vereiste. Om te vertellen hoe te delen en wat de taak van de cel is. In het beginstadium is deze communicatie het allerbelangrijkst. Tijdens de ontwikkeling van de embryo worden deContinue reading “Prille communicatie”

Early communication

Early communication Like plants, plant cells cannot change their place. For forming functioning organs, good communication is a must. To tell the cell when to divide, and what its job is. This communication is most important at the verry start. During the development of the embryos the growth regions are established. When this does notContinue reading “Early communication”