Verlies van druk

Verlies van druk De epidermis, de buitenste cellaag van een plant, beschermt de plant tegen de buitenwereld. Deze cellen danken hun functie aan hun locatie in de plant. Alle cellen in de buitenste cellaag zijn gedoemd om epidermis te worden. Hoe deze cellen hun positie herkennen was tot nu toe in het ongewisse. Nu hebbenContinue reading “Verlies van druk”

Loss of pressure

Loss of pressure The epidermis, the outer cell layer of a plant, protects the plant against the outside world. Their function is determined by their position in the plant. All cells in the outermost cell layer are doomed to develop into epidermis cells. Up to now it was unknown how these cells recognise their position.Continue reading “Loss of pressure”