Natural variation in the wild

Natural variation in the wild In general, researchers want to have as much control over their experiments as possible. This helps to say with certainty that the effect they see is due to the treatment they gave. The more variation during experiments, the less certain they are they can point to the cause of theContinue reading “Natural variation in the wild”

Natuurlijke variatie in het wild

Natuurlijke variatie in het wild In het algemeen willen onderzoekers zoveel mogelijke controle hebben over hun experimenten. Dit helpt om met zekerheid te kunnen zeggen dat een effect dat ze zien er is vanwege de behandeling die ze toegepasten. Hoe meer variatie in de omstandigheden, hoe minder zeker ze ervan kunnen zijn van de oorzaakContinue reading “Natuurlijke variatie in het wild”

Ontkiemen met FLOE1

Ontkiemen met FLOE1 Cool zo kun je de laatste resultaten in onderzoek naar zaad ontkieming wel noemen. Onderzoekers vonden dat wanneer een zaad water op neemt, een op een prion-lijkend eiwit zich dan, in een soort van gel, onttrekt van de rest van de cel. Zaden bevatten de opvallende eigenschap dat ze lange periodes vanContinue reading “Ontkiemen met FLOE1”

Germinating with FLOE1

Germinating with FLOE1 Cool, that is what you can call the latest research in seed germination. Researchers found that when water is taken up by a seed, a prion-like protein is separating itself, in a kind of gel, from the rest of the cell. Seeds have the remarkable property that they can survive long periods,Continue reading “Germinating with FLOE1”