Working together

Working together The first thing a seedling does, after its germination, is growing upwards. To get above the ground into the sunlight. A seedling gets there not so much through cell division, but through stretching itself. Researchers know that this is regulated by the plant hormones auxin and brassinosteroid. But how these two growth-managers workContinue reading “Working together”

Samenwerken

Samenwerken Het eerste wat een zaailing doet, na het ontkiemen, is omhoog groeien om boven de grond in het zonlicht te komen. Dit doet de zaailing niet zo zeer door meer cellen aan te maken maar door zich uit te strekken. Onderzoekers weten dat de plant hormonen auxine en brassinosteroids dit reguleren. Maar hoe dezeContinue reading “Samenwerken”

New plants

New plants Plants reproduce through pollination. But they can do it also without. For example, can you multiply plants via cuttings. The cuttings are a clone of the mother plant. You can also do this on a much smaller scale. Take mature cells, from for example a leaf, and grow them on culture media andContinue reading “New plants”

Nieuwe plantjes

Nieuwe plantjes Planten planten zich voort door bestuiving. Maar ze kunnen het ook zonder. Zo kan je planten vermeerderen door ze te stekken. De stekjes zijn dan een kloon van de moederplant. Dit stekken kun je ook op een veel kleinere schaal doen. Waarbij je volwassen cellen, van bijvoorbeeld een blad neemt, deze groeit opContinue reading “Nieuwe plantjes”