Infectie veroorzaakt extra wortelgroei

Infectie veroorzaakt extra wortelgroei Nematoden of aaltjes die planten infecteren kunnen grote schade aanrichten. Deze parasieten infecteren planten via hun wortels. Eenmaal binnen werken ze zich een weg richting de vaatbundels om zich daar te goed te doen aan alles wat er maar lang komt. Ter compensatie groeien er meer zijwortels rond de plaats vanContinue reading “Infectie veroorzaakt extra wortelgroei”

Extra root growth through infection

Extra root growth through infection Nematodes that infect plants can cause lots of damage. These parasites infect the plants through their roots. When inside, they work their way up to the vascular bundle, were they start feeding. Plants are growing more roots around the infection site, as a way of compensating. But up to nowContinue reading “Extra root growth through infection”

Working together

Working together The first thing a seedling does, after its germination, is growing upwards. To get above the ground into the sunlight. A seedling gets there not so much through cell division, but through stretching itself. Researchers know that this is regulated by the plant hormones auxin and brassinosteroid. But how these two growth-managers workContinue reading “Working together”

Samenwerken

Samenwerken Het eerste wat een zaailing doet, na het ontkiemen, is omhoog groeien om boven de grond in het zonlicht te komen. Dit doet de zaailing niet zo zeer door meer cellen aan te maken maar door zich uit te strekken. Onderzoekers weten dat de plant hormonen auxine en brassinosteroids dit reguleren. Maar hoe dezeContinue reading “Samenwerken”