Genexpressie een kwestie van regulatie

Genexpressie een kwestie van regulatie Expressie van genen is gereguleerd op meerdere niveaus. Het bekendste hiervan zijn de transcriptie factoren, gen aan/uitzetters. Daarnaast bepaald de toegankelijkheid van het DNA of een gen kan worden afgelezen of niet. Ook is regulatie op RNA-niveau bepalend of en welk gedeelte van het gen omgezet mag worden in eiwit.Continue reading “Genexpressie een kwestie van regulatie”

Gene expression, a case of regulation

Gene expression, a case of regulation Expression of genes is regulated on multiple levels. Well known of these are the transcription factors, gene on/off switches. In addition, accessibility of the DNA determines if a gene can be transcribed or not. Moreover, there is regulation at the RNA level. Determining if and which part of theContinue reading “Gene expression, a case of regulation”

Gene expression ≠ protein accumulation

Gene expression ≠ protein accumulation I was remined lately that people forget that gene expression does not equal protein accumulation. And also that protein accumulated is not equal to protein that is actual able to do what it is made for. So here an explaination about gene expression, protein accumulation, why are they not the same,Continue reading “Gene expression ≠ protein accumulation”