Working together

Working together The first thing a seedling does, after its germination, is growing upwards. To get above the ground into the sunlight. A seedling gets there not so much through cell division, but through stretching itself. Researchers know that this is regulated by the plant hormones auxin and brassinosteroid. But how these two growth-managers workContinue reading “Working together”

Samenwerken

Samenwerken Het eerste wat een zaailing doet, na het ontkiemen, is omhoog groeien om boven de grond in het zonlicht te komen. Dit doet de zaailing niet zo zeer door meer cellen aan te maken maar door zich uit te strekken. Onderzoekers weten dat de plant hormonen auxine en brassinosteroids dit reguleren. Maar hoe dezeContinue reading “Samenwerken”