Nieuwe aanknopingen

Nieuwe aanknopingen Soms heb je een nieuw aanknopingspunt nodig. Zo ook voor hoe mechanisch-gevoelige kanaaltjes hun signaal doorgeven aan de rest van de plant. Een groep onderzoekers uit de US gingen op zoek naar nieuwe aanknopingspunten om deze vraag te beantwoorden. Mechanisch-gevoelige kanaaltjes zijn membraaneiwitten die wanneer het membraan van vorm veranderd, bijvoorbeeld omdat eenContinue reading “Nieuwe aanknopingen”

New leads

New leads Sometimes you will need new leads. Like for the question how the signal from mechanosensitive channels is transferred to the rest of the plant. A research group from the US went searching for those new leads to answer this question. Mechanosensitive channels are membrane proteins which let through a signal after the membraneContinue reading “New leads”

Alleen welkom bij schaarste

Alleen welkom bij schaarste Het vinden van genoeg voedingstoffen is een van de uitdagingen van een plant. Voornamelijk het vinden van genoeg stikstof en fosfaat kan een uitdaging zijn. Van deze bouwstenen heeft een plant er veel nodig. Samenwerking met schimmels of bacteriën kan helpen om aan extra stikstof of fosfaat te komen. Maar ditContinue reading “Alleen welkom bij schaarste”

Only welcome during shortage

Only welcome during shortage One of the plants challenges is to find enough nutrients for growth. Especially finding enough nitrogen and phosphate can be challenging. A plant needs a lot of these building blocks. But working together with fungi and bacteria can help to acquire more nitrogen or phosphate. But this partnership comes with aContinue reading “Only welcome during shortage”