Langere wortels

Langere wortels Om beter tegen droogte te kunnen is het handig om bij dieper gelegen water te kunnen. Langere wortels die dieper de aarde penetreren helpen hierbij. Het is een van de eigenschappen waarop veredelaars selecteren voor de ontwikkeling van tarwe dat droogte kan weerstaan. Een groot struikelblok hierbij is dat er weinig bekend isContinue reading “Langere wortels”

Longer roots

Longer roots To access deeper located water enables a plant to better withstand drought. Helpful hereby are longer roots that penetrate deeper into the soil. It is one of the traits that breeders select during the development of drought resilient wheat. Although a big stumbling block is that there is relatively little known about whichContinue reading “Longer roots”

Verlies van druk

Verlies van druk De epidermis, de buitenste cellaag van een plant, beschermt de plant tegen de buitenwereld. Deze cellen danken hun functie aan hun locatie in de plant. Alle cellen in de buitenste cellaag zijn gedoemd om epidermis te worden. Hoe deze cellen hun positie herkennen was tot nu toe in het ongewisse. Nu hebbenContinue reading “Verlies van druk”

Loss of pressure

Loss of pressure The epidermis, the outer cell layer of a plant, protects the plant against the outside world. Their function is determined by their position in the plant. All cells in the outermost cell layer are doomed to develop into epidermis cells. Up to now it was unknown how these cells recognise their position.Continue reading “Loss of pressure”