Chemical mines

Chemical mines Lots of our crops miss defence mechanisms against insects. A defence that is precent in their wild relatives. And to be honest, for a long time a good insect defence mechanism was not a top priority for crops. As pesticides had taken over this job. But now farmers put pesticides aside, it isContinue reading “Chemical mines”

Chemische mijnen

Chemische mijnen Veel van onze gewassen missen verdedigingsmechanisme tegen insecten. Een verdediging die nog wel aanwezig is in hun wilde voorouders. Lang was het voor gewassen ook niet echt nodig om zichzelf te kunnen beschermen tegen insecten. Pesticiden hadden deze taak immers overgenomen. Nu de boer pesticiden weer aan de kant zet is het tijdContinue reading “Chemische mijnen”